Alternative content

Get Adobe Flash player

 
   
 
  
O nas            


Upowszechnianie Nauki Oświata "UN-O" Studium Języków Obcych od 1992 r. zaprasza do nauki języków obcych. Prowadzimy kursy językowe na wszystkich poziomach. Przez wiele lat Studium - pod patronatem Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki i we współpracy z Studium Języków Obcych Polskiej Akademii Nauk - stopniowo rozszerzało swoje działanie i zdobywało kolejnych klientów i partnerów.

Jakość nauczania w Studium Języków Obcych "UN-O" została potwierdzona AKREDYTACJĄ Mazowieckiego Kuratorium Oświaty na nauczanie: języka angielskiego ogólnego, języka angielskiego wspomaganego technikami multimedialnymi. Studium jest instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00057/2006 oraz do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawy pod numerem 950 K. Szkoła językowa SJO "UN-O" prowadzi szkolenia z języka polskiego dla obcokrajowców (polish for foreigners - polski dla obcokrajowców) pracujących w firmie, według autorskiego audiowizualnego kursu Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki i Telewizji Polskiej S.A.

Jako jedni z pierwszych zaczęliśmy realizować programy nauczania pod kątem specjalistycznych potrzeb zawodowych. Zapewniamy najwyższy poziom kursów, profesjonalnych lektorów, nowoczesne pomoce naukowe, a także doskonałą, motywująca do nauki atmosferę zajęć.

Lektorzy prowadzący szkolenia biznesowe m. in. angielski dla firm w Warszawie są wyspecjalizowani w danych dziedzinach biznesowych oraz każdorazowo dobierani do poszczególnych zadań. Dzięki temu potrafią doskonale poznać firmę i pracowników. Ich zaletą, która w największym stopniu przyczynia się do sukcesu tych szkoleń jest pasja i osobiste zaangażowanie. Są doświadczonymi specjalistami i łączą zainteresowania dydaktyczno-naukowe z wiedzą i umiejętnościami merytorycznymi pozyskanymi we wcześniejszych pracach i zawodach, co pozwala im lepiej zrozumieć potrzeby szkolonych pracowników instytucji oraz zapewnić im odpowiedni poziom i zakres nauczania. Na bieżąco zapoznają się z najnowszymi technikami, metodami nauczania i wykorzystują je w codziennej pracy dydaktycznej (kurs e-learning dla lektorów języków obcych organizowany przez SJO "UN-O").

Słuchacze mają możliwość wszechstronnego rozwoju językowego. Zaufały nam instytucje państwowe i naukowe, a także firmy i liczni klienci indywidualni. Sposób prowadzenia zajęć, ich program i organizacja dopasowane są indywidualnie do potrzeb i zainteresowań klientów.

Szkoła językowa SJO "UN-O" w Warszawie nauczanie języków obcych aktywnie wspiera technikami multimedialnymi. Udostępniamy słuchaczom 2 sale wyposażone w supernowoczesny sprzęt multimedialny firmy Dell (15 stanowisk komputerów stacjonarnych, 15 laptopów, 2 rzutniki multimedialne, ekrany, projektory elektronicznie sterowane oraz tablice i dostęp do Internetu na wszystkich stanowiskach komputerowych).

Rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem stosowania e-learningu w nauczaniu języków obcych. Przeprowadzone zostały dwie edycje kursów dla lektorów języków obcych przygotowując ich w ten sposób do wykorzystania nowych technik w nauczaniu na odległość. W ramach nauczania języków obcych przeprowadzono pilotażowy intensywny kurs letni z wykorzystaniem elementów e-learningu. W chwili obecnej trwają przygotowania do opracowania standaryzowanych materiałów edukacyjnych oraz strategii dalszego wdrożenia nauczania języków obcych na odległość.

Dziewiętnastoletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych oraz starannie dobrany zespół lektorów zapewniają klientom wysoką efektywność kursów. Mamy bogate doświadczenie w szkoleniach językowych dla firm instytucji państwowych i prywatnych między innymi dla: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Centralnych Urzędów Państwowych (kontrakty zastrzeżone tajemnicą), Fundacji im. Stefana Batorego, Giełdy Papierów Wartościowych, Gminy Centrum (kursy doszkalające dla nauczycieli języka angielskiego), Instytutów Polskiej Akademii Nauk, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Koncernu Naftowego PKN "Orlen" S.A., Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Posłów RP (sześciu kadencji), Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, PZU na Życie S.A., Symantec Polska S.A., Trybunału Konstytucyjnego, Urzędu Poczty Polskiej, Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa.
O nas - Oferta - Programy - Klienci - Egzaminy - Kontakt

Copyright SJO-UNO 2018. All right reserved.