Alternative content

Get Adobe Flash player

 
   
 
  
Oferta dla klientów instytucjonalnych            

Studium Języków Obcych UN-O specjalizuje się w prowadzeniu kursów języków obcych dla profesjonalistów różnych dziedzin. Naszymi klientami są naukowcy, studenci, urzędnicy państwowi, pracownicy firm i instytucji. W ich pracy niezbędna jest nie tylko doskonała znajomość języka obcego jako narzędzia komunikacji, lecz także umiejętność posługiwania się nim w specyficznych sytuacjach zawodowych. Dlatego Studium proponuje szkolenia dostosowane do potrzeb pracowników rozmaitych branż. Program zajęć przygotowany jest po dokładnej analizie potrzeb językowych klienta: sprawdzamy w jakich sytuacjach pracownicy danej firmy używają języka obcego, a także jakie specyficzne umiejętności językowe są dla nich niezbędne (ankieta analizy potrzeb zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Określamy poziom zaawansowania językowego poszczególnych pracowników, dzielimy ich na grupy pod względem umiejętności i potrzeb, dostosowujemy program i materiały dydaktyczne. Przygotowujemy między innymi do prowadzenia spotkań i negocjacji, profesjonalnych prezentacji i wystąpień. Uczymy specjalistycznego języka różnych dziedzin (finanse, bankowość, Unia Europejska, nauki humanistyczne, prawne, ścisłe i przyrodnicze).

Szczególnie dumni jesteśmy ze szkoleń językowych w instytucjach naukowych Polskiej Akademii Nauk. Przeprowadzamy - wspólnie z Polską Fundacją Upowszechniania Nauki -egzaminy doktorskie z języków obcych dla wszystkich Instytutów Akademii.

Naszym ważny klientem jest także Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna, dla której studentów dziennych i zaocznych prowadzimy lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Zajęcia dostosowujemy do programu zajęć Szkoły.

Mamy bogate doświadczenie w szkoleniach językowych dla firm i instytucji państwowych i prywatnych, których spis znajduje się pod hasłem "nasi klienci".

Ceny kursów dla firm i instytucji ustalane są indywidualnie po precyzyjnym określeniu potrzeb uczestników szkolenia, jego tematu i programu, a także wyznaczeniu niezbędnych materiałów dydaktycznych. Są zależne także od liczby uczestników szkolenia i miejsca przeprowadzania zajęć.
O nas - Oferta - Programy - Klienci - Egzaminy - Kontakt

Copyright SJO-UNO 2018. All right reserved.