Alternative content

Get Adobe Flash player

Egzaminy doktorskie w zakresie języka obcego nowożytnego

Egzamin przeprowadza Komisja egzaminacyjna w składzie:

  • przewodniczący Komisji (promotor lub inna osoba wskazana przez radę naukową Instytutu PAN), kierujący doktoranta na egzamin
  • członek egzaminator - lektor SJO "UN-O"
  • członek Komisji (wyznaczony przez Instytut)

Celem egzaminu w zakresie języka obcego jest weryfikacja i ocena znajomości języka ogólnego i specjalistycznego z zakresu umiejętności pisania, rozumienia, i mówienia.

Egzamin doktorski składa się z części pisemnej i ustnej:

  • Egzamin pisemny obejmuje streszczenie w języku obcym pracy doktorskiej(ok. 30 min)
  • Egzamin ustny obejmuje streszczenie w języku obcym tekstu popularno-naukowego wybranego przez egzaminującego w zależności o specyfiki Instytutu oraz rozmowy na tematy ogólne

Przykładowy wzór protokołu egzaminacyjnego
O nas - Oferta - Programy - Klienci - Egzaminy - Kontakt

Copyright SJO-UNO 2019. All right reserved.