Alternative content

Get Adobe Flash player

Kursy językowe dla Biznesu

O Studium Języków Obcych "UN-O"

Studium Języków Obcych UN-O Sp. z o.o. powstało w 1992 r. pod patronatem Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki. Jest jednym z pierwszych, które zaczęło realizować programy nauczania pod kątem specjalistycznych potrzeb zawodowych. Doświadczenie wyniesione z tej działalności, także wzmocnione stałym szkoleniem profesjonalnym kadry w kraju i za granicą, pozwala obecnie osiągać liczące się rezultaty w nauczaniu ludzi o zróżnicowanym profilu zawodowym.

Kursy językowe biznesowe kierujemy do firm i instytucji, które potrzebują języka angielskiego do codziennej komunikacji w biznesie. Każdy kurs dopasowany jest indywidualnie do potrzeb firmy w zakresie materiału i czasu realizacji.

Proponujemy motywujące szkolenia w dziedzinie ekonomii, finansów i biznesu, które skierowane są przede wszystkim do ludzi przedsiębiorczych poruszających się w międzynarodowych kręgach biznesowych, a więc są to kursy dla menedżerów, dyrektorów, właścicieli firm, pracowników międzynarodowych korporacji, ekonomistów. Tematyka kursów opiera się przede wszystkim na kluczowych pojęciach z wybranej dziedziny (korespondencja handlowa, usługowa, rozmowy telefoniczne, negocjacje handlowe, finanse, bankowość, prawo, reklama, ochrona środowiska, Unia Europejska, i inne).

Przygotowane kursy uwzględniają specyficzne potrzeby komunikacji w świecie biznesu, są to:

 • kursy specjalistyczne (np. English for business + commercial correspondence, refresher courses, one to one) również dla prawników, ekonomistów i innych;
 • kursy autorskie opracowane, po przeprowadzeniu analizy potrzeb, na specjalne zamówienie klienta;
 • kursy przygotowujące do egzaminów resortowych oraz First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English oraz niemiecki Mittelstufenprufung i francuski DELF i DALF, przygotowujące do egzaminów telc;

Przed rozpoczęciem kursu przeprowadzamy audyt, który umożliwia nam określenie poziomu oraz analizę kluczowych potrzeb słuchaczy, dzięki czemu przygotowany program nauczania jest indywidualny i w pełni dostosowany do potrzeb klienta.

Zapewniamy kompleksową obsługę szkoleń biznesowych:

 • Oferujemy specjalistyczne szkolenia językowe dla ekspertów z różnych branż;
 • Kursy badamy i analizujemy po kontem potrzeb naszych klientów tworzymy rozwiązania "szyte na miarę"przygotowane specjalnie na życzenie klienta, spełniające jego oczekiwania;
 • Stosujemy system motywacyjny - indywidualny kontakt z lektorem, konkursy, quizy testy, raporty osiągnięć słuchaczy, sprzyjająca nauce atmosfera
 • E-learning - zapewnia stały kontakt z lektorem na platformie, słuchacze otrzymują dodatkowe materiały, testy, quizy;
 • Monitorujemy realizację programów nauczania (monitoring postępów, stopień zadowolenia klienta, jakość nauczania, raporty i ankiety semestralne)
 • Na życzenie klienta przygotowanie programu kursu poprzedzone jest przeprowadzeniem Audytu językowego mającego na celu ocenę potrzeb szkoleniowych w zakresie nauki języków obcych.
 • Nauka prowadzona jest w sposób ciekawy przyjazny i skuteczny.

Cel kursu

Kurs biznesowy daje słuchaczom słownictwo i praktykę w posługiwaniu się językiem biznesu w realistycznym i stymulującym kontekście sytuacyjnym, opierając się o nowoczesną terminologię i praktykę tego typu działalności. Rozwija wszystkie umiejętności językowe(czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, ze szczególnym naciskiem na mówienie). Umożliwia rozwój umiejętności biznesowych jak prowadzenie spotkań, prezentacji, i negocjacji.

Programy szkoleniowe

Programy kursów biznesowych są specjalnie opracowywane dla każdej grupy - tak, aby stopień zaawansowania, tematyka oraz kształtowane umiejętności językowe były optymalnie dostosowane do wymagań i oczekiwań klientów. Uwzględniamy sugestie słuchaczy zarówno przed jak i w czasie trwania kursu. Kursy poprzedzone są dokładną analizą potrzeb, celów i priorytetów mającą na celu ocenę potrzeb w zakresie doskonalenia wybranych kompetencji językowych. Przed rozpoczęciem kursów przeprowadzamy testy klasyfikacyjne (placement tests) będące oceną kompetencji językowych, oraz rozmowę z lektorem będącą oceną komunikacji ustnej i potencjału dalszej nauki. Analiza potrzeb oraz testy klasyfikacyjne służą do zestawienia odpowiednio dobranych grup szkoleniowych.

Monitoring realizacji programów

Zapewniamy stały nadzór nad procesem dydaktycznym obejmujący:

 • monitoring postępów (regularne testy kontrolne pozwalające na monitorowanie efektywności szkolenia i postępów czynionych przez słuchaczy,
 • monitoring stopnia zadowolenia uczestników kursów (ankiety),
 • nadzór nad jakością nauczania, raporty semestralne (określające osiągnięty poziom i stopień opanowania poszczególnych umiejętności językowych, podsumowujące przebieg całego kursu, zawierający propozycje i plany na przyszłość),
 • możliwość konsultacji uczestników kursu z lektorem prowadzącym,
 • stały kontakt z konsultantem merytorycznym Studium oraz nadzór nad prowadzonymi kursami.

Umiejętności i sprawności rozwijane na kursie

Promowane są nowe tendencje w obszarze nauczania, uczenia się, a także oceniania. Sprawności - zgodnie z nowymi tendencjami, oprócz rozwijania i doskonalenia sprawności produktywnych (mówienie, pisanie), receptywnych (czytanie, słuchanie), czyli tzw. "działań językowych" uczymy również sprawności z zakresu działań interakcyjnych ("interactive activities") i działań mediacyjnych ("mediating activities").

 • Działania interakcyjne - nacisk kładziony jest na umiejętności konwersacyjne, rozpoczynanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy, umiejętność zabrania i oddania głosu, zmiana tematu rozmowy, radzenie sobie z trudnościami komunikacyjnymi.
 • Działania mediacyjne - podkreślamy nie tylko oczywistą mediację i pośrednictwo w translatoryce czy interpretacji tekstów, czy też wypowiedzi dwujęzycznych, lecz także umiejętność swobodnego przekształcania wypowiedzi trudniejszych w mniej skomplikowane (parafrazy), dłuższych w krótsze (streszczenia), czy też wymiany informacji z jednego typu wypowiedzi (np. wypowiedź ustna) na inny (np. zapisanie notatki z tejże wypowiedzi).
 • Materiały dydaktyczne

  W kursach na poszczególnych poziomach wykorzystuje się zarówno podręczniki nauczające ogólnego języka biznesowego jak i język fachowy związany z konkretnymi dziedzinami biznesu. Aby urozmaicić proces szkolenia oprócz specjalistycznych podręczników i materiałów dydaktycznych wykorzystywane są również materiały dodatkowe tj. multimedia, literatura fachowa, słowniki języka ogólnego i specjalistycznego, kasety audio video i DVD, wzory formularzy dokumentów, glosariusze terminologii oraz materiały z renomowanych źródeł związanych z biznesem a także oparte na nich ćwiczenia sprawności językowych oraz interesujące analizy przypadku (case studies).

  Zajęcia na kursach.

  Zajęcia w ramach kursów specjalistycznych prowadzonych przez SJO "UN-O" odbywają się w siedzibie Klienta lub w naszej siedzibie przy ul. Żelaznej. Nasze sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz klimatyzację.

  Koszty

  Ze względu na to, że kursy są skrojone na miarę klienta, kalkulacje kosztów również kształtują się w zależności od liczby godzin, długości kursu, specjalizacji.

  Cena jednostkowa:

  • obejmuje koszty wszelkich testów i pełnej obsługi organizacyjnej;
  • zawiera również koszty dojazdów Lektorów na zajęcia;O nas - Oferta - Programy - Klienci - Egzaminy - Kontakt

Copyright SJO-UNO 2018. All right reserved.